بازدید فرماندار "گچساران" ازسایت بی بی حکیمه شرکت "پناه صنعت پارت"

در حاشیه بازدید فرماندار و دیگر مقامات شهر «گچساران» از سایت بی بی حکیمه شرکت «پناه صنعت پارت» / اظهار رضایت «روانبخش دهیم» از عملکرد پناه صنعت ‌پارت در حوزه اشتغال آفرینی برای جوانان گچساران و در خواست اشتغال به کار دیگر نیرو های بومی در پروژه بی بی حکیمه ☑️گزارش تصویری این بازدید از دوربین پناه صنعت پارت ☑️روابط عمومی شرکت پناه صنعت‌پارت


شرکت پناه صنعت پارت صنعت پتروشیمی EPC نفت و گاز فرماندار گچساران بی بی حکیمه پروژه