...درحال بارگذاری
Team single

طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحدهای یوتیلیتی، آفسایت، بگینگ و آبگیر پتروشیمی لردگان

نمایش پروژه

اتیلن و اولفین پتروشیمی مروارید ،MEG طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحدهای

نمایش پروژه

طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحدهای 121 و 176 فاز 14 پارس جنوبی

نمایش پروژه