...درحال بارگذاری
Team single

چشم انداز شرکت پناه صنعت پارت

قرار گرفتن شرکت پناه صنعت پارت در لیست 400 شرکت برتر پیمانکاری دنیا براساس فهرست ENR تا سال 2035

ماموریت

ارائه دهنده خدمات طراحی و مهندسی، تامین و تدارکات، ساخت و نصب و راه اندازی.
کلیه بخش های خصوصی و دولتی کارفرمایی.
نفت و گاز و پتروشیمی، راه و باند، آب، ابنیه، تاسیسات و تجهیزات.
با استفاده از به روزترین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری.
احترام متقابل در فضای کاری، مشتری مداری، کیفیت مطلوب، ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان، رعایت الزامات HSE، انضباط کاری.
چابکی، استفاده از نیروهای متخصص و متعهد، تعامل مؤثر با کارفرمایان، مدیریت مناسب بودجه پروژه.
توجه به نیازها و انتظارات کارکنان و نظام شایسته سالاری.
توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی، محیط زیست و تصویر جامعه از برند سازمان .
رشد و سودآوری درتمامی زمینه های شرکت جزء ارکان اصلی سازمان می باشد.
شرکت پناه صنعت پارت ارائه دهنده خدمات طراحی و مهندسی ، تامین و تدارکات ، ساخت و نصب و راه اندازی برای کلیه بخش های خصوصی و دولتی کارفرمایی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی ، راه و باند ، آب ، ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات با تمرکز بر بازارهای داخلی و سایر کشورهای همجوار با استفاده از به روزترین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
ارزش های سازمانی ما مبتنی بر احترام متقابل در فضای کاری ، مشتری مداری ، کیفیت مطلوب ، ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان ، رعایت الزامات HSE و انضباط کاری که با تکیه بر مزیت رقابتی شامل چابکی سازمان ، استفاده از نیروی متخصص و متعهد ، تعامل موثر با کارفرمایان ، مدیریت مناسب بودجه پروژه مدنظر می باشد. توجه به نیازها و انتظارات کارکنان و نظام شایسته سالاری به همراه توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی ، محیط زیست و تصویر جامعه از برند سازمان جهت ایجاد رشد و سودآوری پایدار در تمامی زمینه های شرکت جزء ارکان اصلی سازمان می باشد.


ارزش های سازمانی

احترام متقابل در فضای کاری
مشتری مداری
ارائه خدمات با کیفیت مطلوب
ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان
رعایت الزامات HSE
انضباط کاری